Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών στη Λεμεσό