Μέσα Δεκεμβρίου και ακόμα αναμένουμε τα εμβόλια για γρίπη Α’