Μη ανιχνέυσιμος-Μη μεταδοτικός: Η επιστήμη εξελισσεται, η κοινωνία πρέπει να ακολουθεί