Μηνύματα προς Άγκυρα μέσα από την τετραμερή άσκηση ανοικτά της Λεμεσού