“Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα” για τους ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής