Ο Αντιπρόεδρος της Συντεχνίας Ισότητα στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση