Ο Χάρης Γεωργιάδης για την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού