Ο Χρίστος Ανδρέου για το πόρισμα για τον θάνατο του Στυλιανού