Ο Χρίστος Κληρίδης για την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού