Ο Δρ. Καραγιάννης για τα νέα μέτρα και την πορεία του κορωνοϊού