| Ο Υπουργός Οικονομικών στο Μεσημέρι και Κάτι για τον προϋπολογισμό