Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την αντιπαράθεση με τον Γενικό Ελεγκτή