Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας