Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού