Ο Μητροπολιτης Ησαϊας για τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου