Ο ΓΓ του ΚΕΒΕ για την τήρηση των μέτρων από επιχειρήσεις