Ο Πρόδρομος Προδρόμου για κρούσματα στα σχολεία και τεστ