Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων στο «Μεσημέρι και Κάτι»