ΟΗΕ: Ανθρωπιστική βοήθεια σε 235 εκατομμύρια ανθρώπους