Όλα λευκά: Κάτοικοι του Νόριλσκ σκάβουν σήραγγες στο χιόνι για να βγουν από τα σπίτια τους