Όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν από την Παρασκευή 11/12