Πάμπος Χαριλάου για ασθενή που δραπέτευσε από το νοσοκομείο Αθαλάσσας