Παρατείνεται ως το Σεπτέμβριο 2021 το «Έτος Μπετόβεν»