Παρουσία Αστυνομίας η αγρυπνία Μόρφου – «Όσοι παραμείνουν να έχουν εξοπλισμό»