Πέγεια:«Η κηδεία έγινε πριν 8 μέρες μόνο με συγγενείς:Θετικοί 20-30 χωριανοί»