Ποιες θα είναι οι τροποποιήσεις της Λευκωσίας στο Προσχέδιο των Συμπερασμάτων