Ποιοι ευθύνονται για τα κρούσματα σε οίκους ευγηρίας