Πριν τα Χριστούγεννα θα καταβληθούν συντάξεις και επιδόματα