Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Ανάδοχου Θαλάσσιου Μεταφορέα (ΒΙΝΤΕΟ)