Προτίμησαν τα θρανία οι πλείστοι μαθητές παρά το κάλεσμα ΠΣΕΜ για αποχή