Πρωτοβουλία στήριξης καλλιτεχνών στη Βόρεια Ελλάδα | 07/12/2020 | ΕΡΤ