Συγκινητική ανταπόκριση για τη διάσωση του ελληνικού παιδικού χωριού στο Φίλυρο | 06/12/2020 | ΕΡΤ