Σύνοδος 27: Συμφωνία για Ταμείο Ανάκαμψης, προϋπολογισμό και κράτος δικαίου…