Σύσκεψη στο Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας για τον σχεδιασμό του εμβολιασμού