Στα άδυτα του κατασκοπευτικου βαν ο ανεξαρτητος εμπειρογνώμονας