Στις 11 Ιανουαρίου επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές