Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Green Deal | 17/12/2020 | ΕΡΤ