Στο “κόκκινο” οι προετοιμασίες για τους εμβολιασμούς στην Κύπρο