Στολίστηκε το «ΖΗΝΟΒΙΑ», στα χριστουγεννιάτικα και ο βυθός