Τα πουλερικά Μπρες, ο COVID-19 και οι συστάσεις για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι…