Τα πρόσωπα της πανδημίας: Η Διευθύντρια του ΓΝ Αμμοχώστου