Τα πρόσωπα της πανδημίας: Η Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας