Τα πρόσωπα της πανδημίας: Ο Δρ. Πέτρος Καραγιάννης