Τα σενάρια για τον προϋπολογισμό:Τι γίνεται σε περίπτωση καταψήφισης