Ταυτόχρονα αρχίζουν οι εμβολιασμοί και στα 27 ευρωπαϊκά κράτη μέλη