Τί ισχύει στα σχολεια στην Ευρώπη και τί στην Κύπρο