Το παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας για τις συνέπειες του κορωνοϊού