Το συγκινητικό «ξέσπασμα» του προσωπικού του Γερμανικού Ογκολογικού