Το συμβολικό Χριστουγενεννιάτικο δέντρο της Αστυνομίας από τον Γιάννη Λαζάρου