Βανδαλισμοί στο όχημα Κωστρίκη: Υπάρχουν ενδείξεις πως με παρακολουθούσαν